Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

STOWARZYSZENIE Uczniowski Klub Sportowy "Spalona"

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Spalona" działa od 21  marca 2013r. 

Podczas spotkania założycielskiego- 12 lutego 2013r, w którym wzięło udzial 16 osób,  wyłoniono komitet założycielski stowarzyszenia, opracowano statut.

Nr konta  bankowego  818649 1028 2003 9942 0001

Nr NIP 691 250 12 26

Nr w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Legnickiego  67/E/01/2013